Bygg ett billigt lösvirkeshus själv

Sjömarkenshus, ett företag i framkanten vad det gäller husbyggnation är ett namn synonymt med en del andra termer: IsoShell & GoodSeal, FlexiBeam, WarmFiber, GoodFeel.

Att alla dessa termer syftar först och främst på Sjömarkens byggsystem är redan känt, ett system som oavsett utformning av hus genererar komfort energieffektiva- och miljövänliga konstruktioner.

Systemet offererar originella lösningar som t.ex. FlexiBeam Lättbalk, en ersättare av träreglar som är flexibel vad det gäller höjd, brädd och cc-avstånd och som möjliggör minimering av köldbryggor och okad isoleringsförmåga. En klar fördel med FlexiBeam Lättbalk är att de kan kapas till exakt mått redan i fabriken vilket sparar både tid och material och kan användas direkt på byggplatsen.

Som isoleringsskikt på utsidan används optimalt den så kallade IsoShell, en komponent som säkerställer fuktsäkerheten i väggkonstruktionen. Invändigt har Sjömarkenshus tagit fram komponenten GoodSeal som säkerställer tätheten i tätskiktet. Ihop med den används också plastfolier och olika sorter tejper av högst kvalitet.

Som isolering använder Sjömarkenshus en produkt tillverkad i Sverige som är en cellulosabaserad lösullisolering och som används under namnet WarmFiber. Då lösullisoleringen sprutas direkt i väggarna sjunker totalkostnaden rejält båda i form av hantering, lagring och genom en hög täthet som leder till en bra isolering.
Nöjda kunder tack vare Sjömarkenshus innovativa byggsystem!